Prawo budowlane, projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem. To wybrane zagadnienia szkoleń, które odbędą się w ramach Targów Elektrotechnika 2019 organizowanych wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

W ramach targów ELEKTROTECHNIKA 2019 odbędzie się 14 szkoleń.
Znamy już szczegółowy program dwóch szkoleń z zakresu prawa budowlanego i projektowania instalacji elektrycznych oraz program szkolenia dotyczącego wymagań i rozwiązań technicznych urządzeń elektrycznych i detektorów gazów w strefach zagrożenia wybuchem.

Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne – kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

Cześć 1, 14 marca

10.00 – 11.30 Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a roszczenia osób trzecich w świetle orzecznictwa sądowego – mec. Jolanta Szewczyk
11.30 – 12.00 Prezentacja firmowa
12.00 – 13.30 przerwa na zwiedzanie Targów
13.30 – 14.30 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – mec. Jolanta Szewczyk
14.30 – 15.15 Przegląd organów administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ich uprawnienia – mec. Jolanta Szewczyk
15.15 – 16.00 Wstrzymanie robót budowlanych – konsekwencje prawne i faktyczne – mec. Jolanta Szewczyk

Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem

9.30. Rozpoczęcie obrad, przywitanie uczestników
9.35 – 10.15 Przepisy prawne: dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) – mgr inż. Adrian Skrobek, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution
10.15 – 11.00 Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym – mgr inż. Łukasz Surowy, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution
11.00 – 11.30 Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu – prezentacja firmy Gazex
11.30– 12.10 Przykłady doboru okablowania w strefach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa – prezentacja firmy HELUKABEL
12.10 – 13.40 przerwa
13.40 – 14.25 Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe – mgr inż. Adrian Skrobek, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution
14.25 – 15.00 Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane do ciężkich warunków pracy, w tym stref zagrożonych wybuchem – Adam Pogorzelski, ATM Lighting
15.00 – 15.45 Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17 – mgr inż. Łukasz Surowy, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution

Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne – kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

Część 2, 15 marca

9.30 – 10.15 Wymagania dokumentacyjne wobec kabli i przewodów elektrycznych wynikające z prawa UE – Alicja Gostomska-Welter, PIGE, MARMAT
10.15 – 10.25 Prezentacja firmowa
10.25 – 11.10 Wymogi Dyrektywy Budowlanej CPR wobec kabli w instalacjach budowlanych – Janusz Nowastowski, PIGE
11.10 – 11.20 Prezentacja firmowa
11.20 – 13.00 przerwa na zwiedzanie Targów
13.00 – 14.30 Katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa sadowego cz1. – mec. Jolanat Szewczyk
14.30 – 14.40 prezentacja firmowa
14.40 – 15.40 Katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa sadowego cz.2 – mec. Jolanta Szewczyk

Zaplanuj w kalendarzu datę 13, 14 i 15 marca 2019. Rejestracja na szkolenia ruszy już niebawem!