Kodeks dobrych praktyk dla instalatora

 

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk. To darmowy poradnik praktyczny dedykowany instalacjom telekomunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych.

Podstawowym celem kodeksu jest  omówienie  zasad  projektowania, wykonawstwa  i  odbioru  końcowego  instalacji  telekomunikacyjnych  w budynkach  wielorodzinnych,  odpowiadających  wymaganiom

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie (dalej także  jako Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych).

Poniżej wybrane zagadnienia:

– Opis elementów; wymaganie techniczne i technologiczne
– Podstawowe wymagania wykonawcze i odbiorcze
– Pomiary okablowania budynkowego
– Zarządzanie i utrzymanie instalacji telekomunikacyjnej budynku
– Praktyczne przykłady projektowe
– Wzory protokołów
– Schematy poglądowe instalacji
– Wzory umów

 

Kodeks dobrych praktyk do pobrania na stronie.

Zapraszamy do lektury!