Kodeks dobrych praktyk dla instalatora

 

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk. To darmowy poradnik praktyczny dedykowany instalacjom telekomunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych.

Podstawowym celem kodeksu jest  omówienie  zasad  projektowania, wykonawstwa  i  odbioru  końcowego  instalacji  telekomunikacyjnych  w budynkach  wielorodzinnych,  odpowiadających  wymaganiom.

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie (dalej także  jako Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych).

Poniżej wybrane zagadnienia:

  • Opis elementów; wymaganie techniczne i technologiczne
  • Podstawowe wymagania wykonawcze i odbiorcze
  • Pomiary okablowania budynkowego
  • Zarządzanie i utrzymanie instalacji telekomunikacyjnej budynku
  • Praktyczne przykłady projektowe
  • Wzory protokołów
  • Schematy poglądowe instalacji
  • Wzory umów

 

Kodeks dobrych praktyk do pobrania na stronie.

Zapraszamy do lektury!