Targi ELEKTROTECHNIKA i Wystawa TELETECHNIKA

 

Corocznie w ramach Targów Elektrotechnika odbywa się Wystawa Teletechnika, podczas której w części ekspozycyjnej zapoznajemy się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami systemowymi i innowacyjnymi w teletechnice, a w części warsztatowej szkolimy uczestników z nowych przepisów i nowych technologii. Współorganizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia Pana Marka Ziółkowskiego o roli naszych Tragów w szerzeniu wiedzy na ten temat.