Kodeks dobrych praktyk dla instalatora

Kodeks dobrych praktyk dla instalatora   Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk. To darmowy poradnik praktyczny dedykowany instalacjom telekomunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych. Podstawowym celem kodeksu jest  omówienie  zasad  projektowania, wykonawstwa  i  odbioru  końcowego  instalacji  telekomunikacyjnych  w budynkach  wielorodzinnych,  odpowiadających  wymaganiom. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  […]

Read More

Targi ELEKTROTECHNIKA i Wystawa TELETECHNIKA

Targi ELEKTROTECHNIKA i Wystawa TELETECHNIKA   Corocznie w ramach Targów Elektrotechnika odbywa się Wystawa Teletechnika, podczas której w części ekspozycyjnej zapoznajemy się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami systemowymi i innowacyjnymi w teletechnice, a w części warsztatowej szkolimy uczestników z nowych przepisów i nowych technologii. Współorganizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej wypowiedzi Prezesa […]

Read More

Uaktualniona tematyka szkoleń

Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.   Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019     1. Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych <br\> Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia Zasady stosowania […]

Read More

Wystawa TELETECHNIKA wspólną imprezą targową specjalności teletechnicznych i elektrotechnicznych

WYSTAWA TELETECHNIKA   TELETECHNIKA, to jedyna w Polsce tego rodzaju impreza wystawiennicza, obejmująca swym zakresem zagadnienia związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi, takimi jak: Systemy ochrony oraz aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa Kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza, izolacje Urządzenia rozdziału, przetwarzania i transformacji energii elektrycznej Oraz kompensacji mocy biernej Transformatory i szynoprzewody Automatyka […]

Read More

Wystawa TELETECHNIKA w Warszawie – zaproszenie

Wystawa TELETECHNIKA w Warszawie   Dzięki Wystawie TELETECHNIKA i Targom ELEKTROTECHNIKA w Warszawie Twoja firma pozyska nowych dostawców i odbiorców, osiągnie większe rozeznanie w branży oraz prestiż.   Zapraszamy do kontaktu (Agencja SOMA – organizator targów). Zarezerwuj powierzchnię już dziś!. Formularze oraz warunki uczestnictwa do pobrania TUTAJ.   Agencja SOMA Sp.J. ul. Bronikowskiego 1, 02-796 […]

Read More