Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna. Wymagania, dobre praktyki, co należy sprawdzić przy odbiorze.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, które towarzyszy Wystawie TELETECHNIKA 2019.

Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna. Wymagania, dobre praktyki, co należy sprawdzić przy odbiorze

  • 10.00 – 10.45 Wymagania dla teletechnicznego okablowania budynków: obowiązujące prawo i praktyka. Co z siecią bezprzewodowych 5G? Czy planowane są zmiany w prawie? – Jacek Kosiorek PIRC
  • 10.45 – 11.15 Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja teletechniczna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jak budować i odbierać instalacje- Marek Ziółkowski, STPXXI
  • 11.15 – 11.45 IoT na przykładzie automatyki budynkowej ZAMEL SUPLA – Przemysław Wilde, ZAMEL
  • 11.45 – 12.05 Jak zbudować robota, aby nie zbankrutować – technologia i techniki budowania własnego robota – Piotr Waśniowski, DIPOL
  • 12.05 – 12.30 Przygotowanie instalacji budynku wielorodzinnego do usług szerokopasmowych i prawidłowego odbioru z instalacji zbiorowych TV-2sat. wysokiej rozdzielczości zgodnie z obowiązującym prawem – Jacek Kosiorek PIRC
  • 12.30 – 14.00 przerwa na zwiedzanie targów
  • 14.00 – 14.30 prezentacja firmowa
  • 14.30 – 15.10 Podstawowe wymagania dla instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej wraz z ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi i ograniczeniem przepięć – Paweł Dudek, Diomar, ekspert PIRC.
  • 15.10 – 15.40 Zasady budowy multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV SAT. – Krzysztof Sidor, Diomar, ekspert PIRC.
  • 15.40 – 16.00 prezentacja firmowa

W roli eksperta prezentacje poprowadzi Pan Jacek Kosiorek z Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Pan Krzysztof Sidor, reprezentujący firmę DIOMAR, ekspert PIRC.

 

Jacek Kosiorek

Od końca lat 80 zajmuje się systemami telewizyjnymi oraz telekomunikacyjnymi w tym Telewizji kablowej, FTTH i TV-sat. W latach lat 90 pracował w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie i nieprzerwanie do lat obecnych współpracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi. Od 2000 roku jest właścicielem Firmy KOMAX i prezesem firmy KOMAX.NET Sp. z o.o. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Przewodniczącym Grupy roboczej PIRC ds. instalacji teletechnicznych oraz współautorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013

 

Krzysztof Sidor

Jest dyrektorem działu systemów teletechnicznych w DIOMAR Sp. z o.o. Zajmuje się projektowaniem i wdrożeniami nowoczesnych stacji czołowych DVB-C/ DVB-T/IPTV oraz systemami transmisji sygnałów TV w sieciach HFC, FTTx i IP. Jest również ekspertem Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej i był mocno zaangażowany w opracowanie nowelizacji Rozporządzenia Budynkowego, które określa wymagania dla okablowania światłowodowego, kat. 5E i współosiowego w budynkach wielorodzinnych. Wcześniej pracował w dziale technicznym Netia S.A. oraz w Alcatel Constructing S.A. W 1997 r. uzyskał tytuł magistra-inżyniera w Zakładzie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

Partnerzy szkolenia: