Uaktualniona tematyka szkoleń

Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.   Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019     1. Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych <br\> Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia Zasady stosowania […]

Read More