Uaktualniona tematyka szkoleń

Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.   Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019     1. Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych <br\> Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia Zasady stosowania […]

Read More

Wystawa TELETECHNIKA wspólną imprezą targową specjalności teletechnicznych i elektrotechnicznych

WYSTAWA TELETECHNIKA   TELETECHNIKA, to jedyna w Polsce tego rodzaju impreza wystawiennicza, obejmująca swym zakresem zagadnienia związane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi, takimi jak: Systemy ochrony oraz aparatura zabezpieczająca, łączeniowa i rozłączeniowa Kable i przewody, oznaczniki, przepusty, złącza, izolacje Urządzenia rozdziału, przetwarzania i transformacji energii elektrycznej Oraz kompensacji mocy biernej Transformatory i szynoprzewody Automatyka […]

Read More