Kodeks dobrych praktyk dla instalatora

Kodeks dobrych praktyk dla instalatora   Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk. To darmowy poradnik praktyczny dedykowany instalacjom telekomunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych. Podstawowym celem kodeksu jest  omówienie  zasad  projektowania, wykonawstwa  i  odbioru  końcowego  instalacji  telekomunikacyjnych  w budynkach  wielorodzinnych,  odpowiadających  wymaganiom. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  […]

Read More