Zapraszamy do zapoznania się z programem 16 szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.

 

Rejestracja na szkolenia  TUTAJ!

 

13 marca

 

Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście, sala C1A

 

 • 9.30 – 10.30 Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej – formalność czy niezbędne działanie – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
 • 10.30 – 11.00 Czy i kiedy lampy solarne mogą być alternatywą dla opraw oświetlenia ulicznego – mgr inż. Michał Klimuk, SOLUMEN
 • 11.00 – 11.45 Szafa LED warunkiem prawidłowej pracy systemu oświetlenia ulicznego – kompensacja mocy biernej, sterowanie  i inne układy – Janusz Kobylak, RABBIT
 • 11.45 – 12.15 7 lat gwarancji na oprawy oświetlenia drogowego – polskie, unikalne rozwiązania opraw specjalnie dedykowanych do oświetlenia dróg, ulic i parków – Artur Rozmus, LEDOLUX
 • 12.15 – 13.45 Przerwa
 • 13.45 – 14.15 Inteligentne rozwiązania oświetlenia drogowego – Piotr Merkl, SILED
 • 14.15 – 15.10 Bezpieczeństwo fotobiologiczne, norma PN-EN 6241 – uzasadnienie konieczności spełnienia wymagań i odpowiednie znakowanie produktów – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska
 • 15.10 – 15. 45 Praktyczne wykorzystanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem – konkretne przykłady realizacji i osiągnięte efekty oszczędności energii – Edyta Kolendowicz, APANET
 • 16.00 – 16.45 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

Wręczenie Specjalnej Nagrody w kategorii najlepsza inwestycja elektromobilna, najlepszy produkt elektromobilny, najlepsza strategia elektromobilna

 

14 marca

 

Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?, sala C1A

 

 • 9.30 – 10.00 Elektromobilność w jednostce samorządowej – jak sprostać wymaganiom ustawy o elektromobilności – Witold Chmarzyński Kancelaria CCLaw, portal elektromobilnosc.com
  10.00 – 10.30 Triggo – nowa ikona miejskiej mobilności – mgr inż. Rafał Budweil, Triggo
  10.30 – 10.50 „Las Energii”: Elektromobilność w Strategii Społecznej Odpowiedzialności Lasów Państwowych – Jerzy Fijas, Lasy Państwowe
  10.50 – 11.20 Doświadczenia z eksploatacji floty pojazdów elektrycznych w działalności
  gospodarczej czyli 300 tys. km na prąd – Jakub Bernatt, Komel
  11.20 – 11.40 Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako
  “źródła energii” dla samochodów elektrycznych – dr inż. Marek Kurkowski,
  Politechnika Częstochowska
  11.40 – 12.10 Prawno-techniczne aspekty lokalnych planów elektromobilności – mgr inż. Tomasz Detka, Kierownik Zakładu Elektromobilności PIMOT
  12.10 – 12.30 Komercjalizacja usług ładowania – nowe szanse dla biznesu?
  – Michał Baranowski, Elo.City
  12.30 – 12.45 EVB – Polskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych firmy PRE Edward Biel – Szymon Biel
  12.45 – 14.15 Przerwa na zwiedzanie ekspozycji wystawowej i targowej
  14.15 – 14.30 Ekoflota – optymalizacja i nowe podejście do zarządzania flotą miejską – Tomasz Kowalczuk – Naczelnik Urzędu Miasta Jelenia Góra, Norbert Łukaniuk – Dyr. Zarządu Dróg i Mostów
  14.30 – 15.00 Doświadczenia Warszawy w eksploatacji autobusów elektrycznych
  – Jan Kuźmiński, MZA Warszawa
  15:00 – 15.15 Integracja rozwoju elektromobilności w Szczecinie: doświadczenia projektów pilotażowych – Łukasz Kosmala – Koordynator Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin
  15:15 – 15.30 Tworzenie modelowych rozwiązań elektromobilności dla destynacji turystycznych – Piotr Lewandowski – Burmistrz, Duszniki Zdrój
  15.30 – 15.50 Ekologiczne aspekty elektromobilności – dr inż. Piotr Wieczorek, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT

 

Inteligentne systemy oświetleniowe – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie, sala A

 

 • 10.00 – 10. 30 Prawdziwa obecność oraz inteligentne światło. Technologia przyszłości dostępna już dziś w rozwiązaniach marki Steinel, Tomasz Milczarek, LŁ
 • 10.30 – 11.10 Systemy zasilania i sterowania w nowoczesnych oprawach LED (dobór, niezawodność, co z mocą bierną?)- Mateusz Jaromin, MPL Power
 • 11.10 – 11.40 Nowoczesne systemy oświetleniowe do suchej zabudowy – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie -mgr inż. Grzegorz Trzcieliński, LED LABS
 • 11.40 – 12.10 Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem na przykładzie wybranych produktów firmy OSPEL, – Tomasz Niedziela, OSPEL S.A.
 • 12.10 – 13.10 Sterowanie w instalacjach oświetleniowych LED a koszty energii elektrycznej – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska
 • 13.10 – 14.40 Przerwa
 • 14.40 – 15.00 Nowa generacja złączy ADELS – szybkie i bezpieczne połączenia w elektrotechnice – Mariusz Zajączkowski, Contrans TI
 • 15.00 – 16.00 Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość – projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

 

13 marca

 

Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporażeniowa, sala A

 • 10.00 – 11.30 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia – mgr inż. Zenon Bartyński
 • 11.30 – 12.10 Właściwości i praktyczne zastosowania technicznej metody pomiaru rezystancji uziemienia – Roman Domański, SONEL
 • 12.10 – 13.40 Przerwa
 • 13.40 -15.30 Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia – mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław

 

Efektywna ochrona instalacji i sieci nn, w tym OZE, oraz możliwość ograniczenia strat mocy,sala C1B

 

 • 10.00 – 11.10 Współczesne bezpieczniki topikowe – typy, charakterystyki, dobór oraz korzyści wynikające ze stosowania – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
 • 11.10 – 12.15 Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach nn – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
 • 12.15 – 13.45 Przerwa na zwiedzanie Targów
 • 13.45 – 15.00 Ograniczniki przepięć – rodzaje, dobór, okresowa kontrola, przykłady najczęściej popełnianych błędów – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
 • 15.00 – 16.00 Kondensatory i urządzenia do kompensacji mocy biernej o wyjątkowych parametrach technicznych – Remigiusz Chmielewski, Jean Mueller

 

Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem, sala B

 

 • 9.30 – 10.15 Przepisy prawne: dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) – mgr inż. Adrian Skrobek, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution
 • 10.15 – 11.00 Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym – mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution
 • 11.00 – 11.30 Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu – Marek Kaźmierczak, GAZEX
 • 11.30 – 12.10 Przykłady doboru okablowania w strefach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa, Marek Trajdos, HELUKABEL
 • 12.10 – 13.40 Przerwa
 • 13.40 – 14.25 Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe – mgr inż. Adrian Skrobek, IBT Ex Solution
 • 14.25 – 15.00 Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane do ciężkich warunków pracy, w tym stref zagrożonych wybuchem – Adam Pogorzelski, ATM Lighting
 • 15.00 – 15.45 Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17 – mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution

 

Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna. Wymagania, dobre praktyki, co należy sprawdzić przy odbiorze, sala C2

 

 • 10.00 – 10.25 Wymagania dla teletechnicznego okablowania budynków: obowiązujące prawo i praktyka. Co z siecią bezprzewodowych 5G? Czy planowane są zmiany w prawie? – Jacek Kosiorek PIRC
 • 10.25 – 10.55 Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja teletechniczna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jak budować i odbierać instalacje – Marek Ziółkowski, STPXXI
 • 10.55 – 11.25 IoT na przykładzie automatyki budynkowej ZAMEL SUPLA – Przemysław Wilde, ZAMEL
 • 11.25 – 11.45 Jak zbudować robota, aby nie zbankrutować – technologia i techniki budowania własnego robota – Piotr Waśniowski, DIPOL
 • 11.45 – 12.15 Infrastruktura pasywna w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku w świetle ostatnich decyzji Prezesa UKE – Tomasz Opolski, ekspert UKE
 • 12.15– 12.45 „Pożyczka Szerokopasmowa” – Marek Szczepański, Konsultant ds. UE, Alior Bank
 • 12.45 – 14.15 Przerwa na zwiedzanie targów
 • 14.15 – 14.40 Cyfrowy POLSAT – prezentacja
 • 14.40 – 15.05 Podstawowe wymagania dla instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej wraz z ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi i ograniczeniem przepięć – Paweł Dudek, Diomar, ekspert PIRC.
 • 15.05 – 15.20 Zasady budowy multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV SAT. – Krzysztof Sidor, Diomar, ekspert PIRC.
 • 15.20 – 15.45 Odbiór darmowych programów telewizji cyfrowej ASTRA – oferta programowa – Urszula Marzec
 • 15.45 – 16.00 „Nowa kwalifikacja zawodowa – monter instalacji FTTH” – informacje o projekcie i jednostce certyfikującej.

 

14 marca

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, Sesja 1, sala C2

 

 • 9.30 – 10.30 Bezpieczeństwo pożarowe budynków – Wojciech Klapsa, CNBOP – PIB
 • 10.30 – 11.30 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach – Wojciech Klapsa, CNBOP – PIB
 • 11.30 – 12.30 Systemy oświetlenia awaryjnego – system autonomiczny czy zasilany centralnie – wady i zalety – Marek Ryba, TM Technologie
 • 12.30 – 14.00 Przerwa na zwiedzanie targów
 • 14.00 – 15.10 Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru – Paweł Stępień, CNBOP – PIB
 • 15.10 – 15.50 Systemy detekcji gazów jako urządzenia przeciwpożarowe w wybranych obiektach; detekcja gazów w garażach podziemnych – Marek Kaźmierczak, GAZEX
 • 15.50 – 16.30 Systemy gaszenia, w tym serwerowi – Daria Kubis, CNBOP – PIB
 • 16.30 – 17.00 Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku – Daria Kubis, CNBOP – PIB

 

Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru, Sesja 1, sala C1B

 

 • 9.30 – 11.00 Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a roszczenia osób trzecich w świetle orzecznictwa sądowego – mec. Jolanta Szewczyk
 • 11.00 – 11.30 Nowoczesne rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budownictwie – Maciej Brzeziński, KOPOS ELEKTRO
 • 11.30 – 12.00 Możliwości modułowego system oświetlenia punktowego- Łukasz Wolner, ZAMEL
 • 12.00 – 13.30 Przerwa na zwiedzanie targów
 • 13.30 – 14.30 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – mec. Jolanta Szewczyk
 • 14.30 – 15.15 Przegląd organów administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ich uprawnienia – mec. Jolanta Szewczyk
 • 15.15 – 16.00 Wstrzymanie robót budowlanych – konsekwencje prawne i faktyczne – mec. Jolanta Szewczyk

 

Bezpieczeństwo urządzeń elektroenergetycznych, sala B

 

 • 10.00 – 11.30 High-Tech SPD – Surge Protection Device. Wielokrotne wykrycie i zadziałanie nawet do 800 kA. Nowa technologia ochrony przed przepięciami i piorunami – Lee Jun Il, President of KOENONE Co,. Inc.
 • 11.30 – 12.30 Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych
 • 12.30 – 14.00 Przerwa
 • 14.00 – 15.00 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – inż. Ireneusz Ruszel
 • 15.00 – 16.00 Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej; Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych – inż. Ireneusz Ruszel

 

Dlaczego warto zbadać potencjał możliwości oszczędności energii w budynku mieszkalnym i jak pozyskać środki na późniejszą realizację projektu modernizacji, sala E

 

 • 10.00 – 10.45 Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych wynikające z ostatnich zamian w przepisach prawnych – dr inż. Jerzy Kwiatkowski:
  • nowelizacja dyrektywy EPBD z 30 maja 2018r
  • zmiana wymagań warunków technicznych od 1 stycznia 2019 i 2021r.
  • zalecenie KE z dnia 29 lipca 2016r.
 • 10.45 – 11.45 Przegląd energetyczny budynku działaniem koniecznym do pozyskania dotacji finansowych (unijnych lub krajowych) przeznaczonych na termomodernizację – dr inż. Paweł Kędzierski:
  • bilans energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wspólne
  • ocena stanu istniejącego i określenie potencjału oszczędności zużycia energii
  • określenie działań modernizacyjnych i niezbędnych nakładów finansowych
  • możliwość zastosowania fotowoltaiki, systemów zarządzania energią, odzysku ciepła, pomp ciepła
 • 11.45 – 12.15 Preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych – oferta Alior Bank -Anna Nikodemska-Minota, Marek Szczepański; Alior Bank
 • 12.15 – 13.45 Przerwa na zwiedzanie targów
 • 13.45 – 14.30 Przykład głębokiej modernizacji (ciepło, energia elektryczna, OZE) budynku mieszkalnego – mgr inż. Tomasz Kułakowski
 • 14.30 – 15.15 Możliwości finansowania działań termomodernizacyjnych – mgr Olaf Dybiński:
  • kredyt z premią termomodernizacyjną
  • kredyty preferencyjnie oprocentowane
  • świadectwa efektywności energetycznej

 

15 marca

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, Sesja 2, sala C2

 

 • 10.00 – 11.00 Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych – Wojciech Klapsa, CNBOP
 • 11.00 – 12.00 Instalacja i serwis oświetlenia awaryjnego w aspekcie wymagań normatywnych – Marek Ryba, TM Technologie
 • 12.00 – 13.00 Oświetlenie awaryjne a koszty. Przykłady doboru rozwiązania w oparciu o
  system centralnej baterii i system monitoringu rozproszonego – Dawid Michalik, TM Technologie

 

Normy SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Stosowanie Norm w Polsce. Zaproszenie do dyskusji.

100 rocznica utworzenia i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich – historia i proces tworzenia norm i przepisów, sala A

 

 • 9.30 – 10.00 Historia działalności normalizacyjnej SEP. Potrzeby i procesy tworzenia Norm i przepisów w SEP. Zakres i kierunki rozwoju. Współpraca z PKN – dr inż. Adam Rynkowski, Przewodniczący Rady Normalizacyjnej SEP
 • 10.00 – 10.15 Wydawnictwa normalizacyjne w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Wydawnictw SEP – mgr Jerzy Szczurowski, Główny Specjalista w Dziale Wydawnictw COSiW SEP
 • 10.15 – 10.45 Podstawowe zagadnienia prawne związane ze stosowaniem Norm w Polsce. Zakresy, symbole, daty obowiązywania – -dr inż. Henryk Boryń, Przewodniczący Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP
 • 10.45 – 11.15 Rodzaje dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Omówienie certyfikatów ENEC i ENEC+ dla wyrobów oświetleniowych – mgr inż. Marcin Ocioszyński, dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości SEP
 • 11.15 – 11.50 Powszechność stosowania Norm SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Normy SEP, aktualizacje i potrzeby zmian: N SEP-E-001; N SEP-E-0002, N SEP-E-004, N SEP-E-007 – dr inż. Henryk Boryń, dr inż. Adam Rynkowski
 • 11.50 – 12.30 DYSKUSJA. Prowadzący: dr inż. Adam Rynkowski i dr inż. Henryk Boryń

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [316.71 KB]

Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne – kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru, Sesja 2, sala C1B

 

 • 9.30 – 10.15 Wymagania dokumentacyjne wobec kabli i przewodów elektrycznych wynikające z prawa UE – Alicja Gostomska-Welter, PIGE, MADEX
 • 10.15 – 11.00 Wymogi Dyrektywy Budowlanej CPR wobec kabli w instalacjach budowlanych – Janusz Nowastowski, PIGE
 • 11.00 – 11.10 Prezentacja firmowa
 • 11.10 – 11.20 Prezentacja firmowa
 • 20 – 13.00 Przerwa na zwiedzanie Targów
 • 13.00 – 15.40 Katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa sądowego – mec. Jolanta Szewczyk

 

Zasilanie sieci nn w normalnych warunkach pracy i w sytuacjach awaryjnych, sala C1A

 

 • 9.30 – 10.30 Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowych i odbiorczych
 • 10.30 – 11.00 Technologia zaciskania końcówek na kablach skompresowanych – Michał Ucińcki, ERGOM Z.A.E.
 • 11.00 – 11.30 Zasilanie gwarantowane EVER – na zasilaniu da się zarabiać – prawda czy Marketing – Sebastian Warzecha, Michał Przybylski
 • 11.30 – 12.15 Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji – inż. Ireneusz Ruszel
 • 12.15 – 13.00 Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego – inż. Ireneusz Ruszel

 

Gdzie szukać oszczędności energii w firmie aby uzyskać 20, 30 a nawet 50% oszczędności energii, sala B

 

 • 9.30. – 11.00 Gdzie szukać oszczędności w zakresie energii? Obszary działań modernizacyjnych w zakresie:
  • instalacji produkcyjnych (ciepło odpadowe, sprężone powietrze, …)
  • instalacji użytkowych (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja)
  • Analiza konkretnych przykładów zrealizowanych modernizacji – mgr inż. Marek Amrozy
  • 11.00 – 12.30 Przerwa na zwiedzanie targów
  • 12.30 – 13.30 Weryfikacja osiągniętych oszczędności i system zarządzania energią wg ISO 50001 – mgr inż. Marek Amrozy
  • 13.30 – 14.15 Metody efektywnej redukcji kosztów – monitorowanie i analiza zużycia mediów – Patryk Gawron, EnMS Polska
  • 14.15 – 15.15 Źródła finansowania działań oszczędnościowych − białe certyfikaty, ESCO, EPC – mgr inż. Olaf Dybiński