Uaktualniona tematyka szkoleń

  Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.   Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019 1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia – Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia – Zasady […]

Read More